Thank You Page

Благодарим Ви за резервацията.

Настаняванията са разпределени в точно определени интервали. Препоръчваме ви да дойдете навреме, за да не се налага да чакате или да изпуснете нещо от изживяването.

В Тенебрис държим да поднасяме храна сготвена със сезонни продукти, без полуфабрикати. За да се минимизира изхвърлянето на хранителни продукти, работим само с предварителна резервация. Можете да отмените резервацията си до 3 дни преди датата на вечерята, като 100% от внесеното капаро ще бъде възстановено.

За да създадем нужната атмосефера, преди влизане в залата за хранете е нужно да оставите в нашия гардероб телефони, запалки, електронни цигари, светещи часовници, камери и фотоапарати, както и всички предмети, които могат да излъчат светлина.

За да осигурим вашата и нашата безопасност, зоните за хранене са под постоянно видео-наблюдение от инфрачервени камери. Разполагаме със специална система за сигурност и евакуационни изходи, които светват при нужда.

Опитът ни показва, че това преживяване е подходящо за лица над 13 години.

Очакваме Ви!


Thank you for your reservation.

We have seating slots and we highly recommend coming on time for your reservation, so you do not have to wait or miss some exciting part of your “dine in the dark” experience.

At Tenebris we insist on serving food prepared with seasonal products, without any semi-processed goods. We strive to minimize food waste and that is why we operate with prepaid bookings only. Cancellation is available up to 3 days before your scheduled date and 100% of the prepaid amount will be refunded.

In order to provide security and avoid accidents, the dinning area is constantly monitored via infrared cameras. We have emergency system and evacuation exits, which light up if necessary.

In order to maintain full darkness all cell phones, lighters, electronic cigarettes, electronic watches and cameras, as well as all other objects that may emit light should be placed in our secured lockers.

Our experience shows that “dine in the dark” journey is suitable for people over the age of 13.

Thank you for choosing us!